Ademroutine bij benauwdheidsklachten

Vandaag in onze nieuwsbrief informatie die niet gaat over Fysionair en ook niet uit de koker van Fysionair afkomstig is, maar wat we wel graag met iedereen willen delen.
We hebben geprobeerd een filmpje op onze website te plaatsen, dat is niet gelukt maar het is wel te zien op facebook:
https://www.facebook.com/Sijmoves/videos/235897970865345/UzpfSTkxOTc4OTI3NDc4MTUyNzoyOTYwMjkwOTQwNzMxMzQw/

Op internet zagen we informatie van een Engelse IC-arts. De link hebben we niet onmiddellijk opgeslagen en is daarna verloren gegaan in de massa informatie die we momenteel verwerken, maar de inhoud is interessant voor iedereen die te maken heeft, of gaat krijgen, met longproblemen.

Het gaat om een specifieke ademroutine die aan de Corona patiënten op de IC-afdeling wordt geleerd ter ondersteuning:

1. Zo diep mogelijk inademen, adem 5 tellen vasthouden, rustig uitademen.
2. Bovenstaande 5 x herhalen.
3. 6e keer opnieuw heel diep inademen, meteen uitademen met explosieve hoest.
4. 1 t/m 3 nog een keer herhalen.
5. In buiklig met een kussen ter hoogte van de maagstreek 10 minuten rustig, maar iets dieper dan gebruikelijk, doorademen.

Het eerste deel van deze routine komt feitelijk neer op een kortdurende hyperventilatie, het veroorzaakt enige duizeligheid. Die duizeligheid trekt snel bij in het laatste deel van de routine.
De volledige routine mag zo vaak herhaald worden als nodig lijkt.

Het eerste deel van deze ademroutine wordt veel gebruikt bij COPD-patiënten en is bekend bij behandelaars die zich met COPD-patiënten bezighouden.
De laatste stap, het doorademen in buiklig, is eigenlijk ook bekend. Dit is een drainagehouding die wel wordt toegepast bij mensen met longklachten waarbij veel sputum ontstaat.

Het is met name de combinatie die deze ademroutine interessant maakt.

Door het diepe inademen ontstaat er zoveel mogelijk expansie van longweefsel.
Met het explosieve hoesten wordt sputum gemobiliseerd.
Tot slot zorgt de drainagehouding ervoor, dat met name het diepere deel van de longen goed geventileerd wordt en het daar eventueel aanwezige sputum makkelijker naar het hogere deel van de luchtwegen kan komen. 

Vanwege de huidige omstandigheden hebben we deze ademroutine slechts op zeer beperkte schaal kunnen testen, maar de ervaringen tot nu toe zijn zeker bemoedigend.

Natuurlijk hopen we dat niemand het nodig zal hebben. Maar voor iedereen die zelf, of in zijn naaste omgeving, te maken krijgt met mensen met benauwdheidsklachten kan het waardevol zijn om deze ademroutine toe te passen.

Wij wensen iedereen alle gezondheid, en tevens moed en sterkte in deze bizarre tijden.