Minigroepen deze cororonazomer

Cursussen in deze Coronazomer.

Nu de voorzichtige Unlock van Nederland steeds verder gaat, zoeken ook wij naar mogelijkheden om weer kleine stapjes te zetten. Iedereen is er zo langzamerhand wel aan toe om weer het een en ander op te pakken.

Natuurlijk willen wij onze cursussen op een zo veilig mogelijke manier organiseren. Het protocol wat we voor grotere groepen hanteren staat op onze website.

In deze Corona-tijd lijkt het ons nog veiliger voor alle betrokkenen als we héle kleine groepen gaan opleiden, minimaal 2 en maximaal 4 personen.
Binnen zulke mini-groepen is het voor iedereen veel makkelijker om voortdurend de beschermingsregels na te leven. Een groot bijkomend voordeel voor de deelnemers is natuurlijk een optimale interactie met de cursusleider.

Wij willen deze cursussen met mini-groepen aanbieden bij u in de praktijk of in onze eigen praktijk in Goor, afhankelijk van de wensen van de deelnemers.
Natuurlijk zijn er wel een paar voorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden:
• De cursusruimte is groot genoeg om de 1,5 meter te waarborgen tijdens de theoretische uitleg;
• Er wordt steeds met dezelfde persoon geoefend;
• De ruimte wordt goed geventileerd;
• Iedereen zorgt voor zijn eigen beschermingsmaterialen en lunch.

Aanvangstijden 10:00 uur en verwachte eindtijd per dag 17:00 uur.

De kosten voor een cursus in een mini-groep zijn gelijk aan de kosten voor een normale cursus, waarbij er wel een afstandstoeslag gerekend moet worden als de docent meer dan 75 kilometer (enkele reis) moet reizen. Boven de 75 kilometer bedraagt de afstandstoeslag 30 cent/km, deze kosten worden verdeeld over alle deelnemers.

De cursussen zijn inclusief syllabus, certificaat en benodigde materialen.

Cursussen in mini-groepen zijn mogelijk voor ons volledige cursusaanbod.

Heeft u belangstelling om met één of meer bevriende collega's een van onze cursussen in een mini-groep te volgen?
Neem contact met ons op om in overleg een cursus, datum en locatie af te spreken!