planning 2021

We zijn allemaal geraakt door het coronavirus, en voor menigeen zal het virus diepe sporen hebben achtergelaten. Natuurlijk vooral voor de mensen die zelf, of in hun directe omgeving, te maken hebben gehad met ernstige ziekte en de gevolgen daarvan. Aan al deze mensen willen wij ons medeleven betuigen en hun veel sterkte toewensen.

Tegelijkertijd lijkt het erop dat de pandemie langzaam maar zeker aan het wegtrekken is, al werd onlangs nog gewaarschuwd door het RIVM voor te snel en te veel optimisme.
Toch willen ook wij graag voorzichtig de draad weer oppakken, natuurlijk met inachtneming van alle maatregelen die geadviseerd worden om verspreiding van het virus te beperken. 

Van veel oud cursisten van de Gewrichtstherapiecursussen kregen we de voorgaande jaren regelmatig de vraag of er ook herhaaldagen komen. We hebben dit recent opnieuw geïnventariseerd bij onze gewrichtstherapeuten.

Uit deze inventarisatie bleek dat er veel belangstelling is voor herhaaldagen, maar dat de coördinatie lastig gaat worden.Verder bleek uit deze inventarisatie dat veel mensen de tweede dagen van de modules nogmaals zouden willen volgen. Een signaal wat ook in de evaluaties van de cursussen al eerder naar voren kwam.

We hebben flink nagedacht over het idee om de tweede dagen van een module open te stellen voor oud cursisten, in plaats van herhaaldagen te organiseren. Het nadeel is dat de oud-cursisten elkaar niet regelmatig zullen zien. Maar het voordeel is dat er regelmatig tweede cursusdagen in een jaar zijn, waar oud cursisten de kennis van de technieken kunnen herhalen en opfrissen. Daarnaast zal een ervaringsdeskundige andere vragen stellen, hetgeen voor beginners inspirerend en verdiepend kan werken. Dat kan voor iedereen een win-win situatie opleveren.

We hebben daarom besloten dat iedereen die een module gevolgd heeft, de tweede dag van deze module nog een keer kan volgen. De kosten voor een herhaaldag zijn 130 euro.

 

Omdat er veel vraag naar was, hebben we in het afgelopen jaar specifieke cursussen voor Medical Taping samengesteld:

Medical Taping rondom zwangerschap
Veel voorkomende problemen tijdens en na de zwangerschap worden op deze 1-daagse cursus uitgebreid behandeld. 

Deze cursus is toegankelijk voor iedereen die in de praktijk regelmatig met zwangere vrouwen te maken hebben, zoals Wellness-, Sport-, Sportzorg- en Babymaseurs, maar ook verloskundigen en verplegenden.
Voor degenen die al een tapecursus hebben gevolgd zullen een aantal zaken enige overlap hebben. 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NGS

Medical Taping Beauty en Relax
In deze 1-daagse cursus wordt veel aandacht geschonken aan lymftechnieken- en ontspanningstechnieken, het welzijn van de cliënt staat centraal.
Deze cursus is speciaal bedoeld voor degenen die in de Wellness- en Schoonheidsbranche werken.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NGS en Skin

 

Agenda voor 2021

Juni
11 en 12          Wervelkolom en Thorax        Capelle aan den IJssel
18 en 19          Enkel en Voet                       Capelle aan den IJssel

Juli
17                    Medical Taping Pedicures     Capelle aan den IJssel
23 en 24          Heup en Bekkengordel          Ede

Augustus
20 en 28          Enkel en Voet                         Ede
20 en 21          MTC Compleet dag 1 en 2     Leeuwarden
23                    MTC rondom zwangerschap  Kampen
27 en 28          Elleboog, pols en Hand          Emmen of Kampen

September
4                      MTC compleet dag 3              Leeuwarden
8, 9, 10            MTC Compleet                       Dordrecht
17 en 18          MTC Compleet dag 1 en 2     Ede
20                    MTC Beauty en Relax            Kampen 

Oktober
8 en 9              Knie                                        Emmen of Kampen
15                    MTC Compleet dag 3             Ede
18                    MTC Pedicures                      Kampen
19                    MTC Beauty en Relax            Capelle aan den IJssel
28 en 29          Elleboog, Pols en Hand          Ede

November
4 en 5              Heup en Bekkengordel         Capelle aan den IJssel
19 en 20          MTC Compleet dag 1 en 2    Capelle aan den IJssel
20 en 21          Heupen Bekkengordel           Emmen of Kampen
26 en 27          Enkel en Voet                        Emmen of Kampen

December
3                      MTC Compleet dag 3             Capelle aan den IJssel
10 en 11          Schouder en schoudergordel  Ede
14                    MTC rondom Zwangerschap  Capelle aan den IJssel
17 en 18          Elleboog, Pols en Hand          Capelle aan den IJssel