Belangrijke aanvulling op de mail herinnering Schouder en Schoudergordel

De 2 daagse modules "Schouder & Schoudergordel" vinden plaats op 16 en 17 maart te Emmen en op 6 en 7 april te Houten en een nader te bepalen datum in oktober te Kampen.

Voor Emmen kunt u zich vandaag en morgen tot 15.00 uur nog inschrijven.

Diverse geïnteresseerden zijn teleurgesteld dat er een toelatingsbeperking is voor deze module. Daarom volgt hier de toelichting.

De volledige Sijmoves Gewrichtstherapie cyclus bestaat uit 6 modules.
Achtereenvolgens zijn verschenen:
1. Module Knie
2. Module Enkel &voet
3. Module Heup & Bekkengordel
4. Module Elleboog, Pols & Hand
5. Module Schouder & Schoudergordel
De zesde en laatste module, Wervelkolom & Thorax, zal in de loop van 2018 verschijnen.

Het voordeel van de modulaire opzet is onder andere dat het niet noodzakelijk is om alle modules te volgen, maar dat mensen kunnen kiezen voor juist die modules welke in de praktijk voor iemand de meeste toegevoegde waarde lijkt te hebben.
De gedachte is om zoveel mogelijk service te bieden en zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de individuele cursist.

Van het begin af aan hebben we hier echter wel twee uitzonderingen gemaakt. Voor de modules ‘Schouder & Schoudergordel’ én voor de module ‘Wervelkolom & Thorax’ hebben we meteen als voorwaarde gesteld dat voor het volgen van juist deze twee modules minimaal één andere module Gewrichtstherapie moet zijn gevolgd.

Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom we juist voor deze twee modules een extra voorwaarde hebben gesteld. De materie die binnen de modules Gewrichtstherapie aan de orde komt, is voor sportverzorgers en sportmasseurs een nieuwe invalshoek. Dat geldt zowel voor de aspecten van het onderzoek (de zogenaamde ‘Joint-Play’) als voor het behandelen met a-specifieke mobiliserende therapie en de specifieke mobiliserende therapie tijdens beweging. 

Vooral in de modules ‘Schouder & Schoudergordel’ en ‘Wervelkolom & Thorax’ worden complexe en kwetsbare gewrichten behandelt. Behalve de basismaterie zoals die ook in de andere modules aan de orde komt, wordt er juist in deze beide modules tevens dieper ingegaan op specifieke pathologie. Natuurlijk om kennis te vergroten, maar vooral ook om het nut en de toepasbaarheid van datgene wat in de modules geboden wordt zo groot mogelijk te laten zijn.

Hierbij is het voor ons belangrijk als cursisten al zijn ingevoerd in een aantal basisvaardigheden en al een bepaalde mate van basiskennis hebben. Voortbordurend op deze basiskennis en basisvaardigheden kunnen we in de beide laatste modules nog een aantal extra stappen zetten, terwijl in totaal de veiligheid van de methode gewaarborgd blijft.

Daarnaast is het mogelijk om, juist vanwege de basis die al aanwezig is, ook de module ‘Schouder & Schoudergordel’ aan te kunnen bieden in twee cursusdagen, waardoor een maximaal tijdrendement uit de cursus kan worden gehaald. Dit is tevens de bedoeling voor de module ‘Wervelkolom & Thorax’.

De veiligheid, het hoogste rendement en het voortbouwen op al aanwezige basiskennis en basisvaardigheden vormen voor ons de motivatie om juist voor deze beide modules de voorwaarde te stellen dat er in ieder geval één voorgaande module moet zijn gevolgd.

Wij hopen dat u begrip kunt hebben voor onze motivering en zullen u graag begroeten op een van onze modules Gewrichtstherapie.

Met vriendelijke groet,
Het Sijmoves Team

Josya Sijmonsma
Greetje Schraa
Carmen Eelman
Jaap van Barneveld