Modules en Clusters

De opleiding tot Sijmoves® Gewrichtstherapeut is opgebouwd in modules, per module wordt een gewricht of een combinatie van samenhangende gewrichten in twee dagen behandeld.
De kennis over dat specifieke onderwerp is direct toepasbaar in de praktijk.

Uit de ervaring van de laatste jaren blijkt dat het volgen van twee modules in een tijdsbestek van ongeveer 2 maanden voor de cursist de volgende voordelen biedt:
·       Door voorgaande kennis is het makkelijker in de vervolg cursus;
·       Ervaringen kunnen gedeeld worden met mede-cursisten;
·       Door de opgedane praktijkervaring kunnen er inhoudelijke vragen gesteld worden aan de docent, waardoor beter begrip ontstaat;
·       Een dieper inzicht en begrip van de mobiliserende technieken;
·       Het makkelijker eigen maken van de nieuwe inzichten.

Daarom worden vanaf september 2018 nu de volgende clusters aangeboden:
·       Cluster 1: module Knie en module Enkel & Voet;
·       Cluster 2: module Elleboog, Pols & Hand en module Schouder & Schoudergordel;
·       Cluster 3: module Heup & Bekkengordel en module Wervelkolom & Thorax.

Het grote voordeel van deze clustering is, dat er in een vrij kort tijdsbestek een samenhangende bewegingsketen kan worden behandeld, wat toevoegt aan het begrip en de behandelmogelijkheden in de praktijk. Binnen deze clusters komt het denken in bewegingsketens duidelijker tot zijn recht.
In de dagelijkse behandelpraktijk is het zo, dat een bepaalde klacht kan worden veroorzaakt door zogenaamde projectiepijn vanuit een aangrenzend gewricht. Met de clustering in bewegingsketens wordt beter aan dit praktijk verschijnsel tegemoet gekomen.

Uiteraard houden wij rekening met cursisten die in het verleden al een module gevolgd hebben. Zij kunnen naar wens een cluster boeken, maar ook een losse module.
Neemt u in dat geval a.u.b. contact met ons op.

Ook met deze clustering blijft het mogelijk om een losse module te volgen, met uitzondering van de modules Schouder & Schoudergordelen de Wervelkolom. Voor deze modules moet minimaal één andere module zijn gevolgd.