Opbouw van een module

Iedere Sijmoves-Gewrichtstherapie module bevat
·       Anatomie
·       Bewegingsleer
·       Bewegingsonderzoek
·       Gewrichtsonderzoek
·       Diagnostiek
·       Indicaties en contra indicaties
·       Opstellen van het behandelplan
·       Behandelingen

Eerste deel van een module
In het eerste deel van de cursus komt het onderzoek en de diagnostiek aan bod. Extra kennis van anatomie en bewegingsleer is noodzakelijke theorie, maar ook dit eerste deel van de cursus bestaat vooral uit nieuwe vaardigheden, zoals het kunnen uitvoeren van extra testen, en het kunnen uitvoeren van een gericht gewrichtsonderzoek.

Tweede deel van een module
Het tweede deel van iedere cursus gaat over de behandeling. De kennis en de vaardigheid van het op diverse manieren kunnen behandelen en mobiliseren van gewrichten wordt geleerd en geoefend.

Het zijn praktijk gerichte cursussen, waar sportverzorgers en massagetherapeuten een veilige, effectieve en snelle behandeling van gewrichten kunnen leren.