Kinesiologisch tapen: Longen en Luchtwegen 2

Twee dagen geleden hebben wij een nieuwsbrief verzonden waarin we de mogelijkheden, én de onmogelijkheden, van de toepassing van een COPD-tape beschreven. Deze nieuwsbrief bleek aanleiding tot enorm veel reacties via Facebook en via onze mail.

In de allereerste plaats willen we iedereen bedanken voor alle reacties.

Verreweg de meeste reacties waren heel positief en opbouwend. Hier en daar werd een terechte kritische kanttekening gemaakt. Maar uit een aantal reacties bleek dat onze bedoelingen verkeerd geïnterpreteerd konden worden.

De kritische noten gingen over de eigen veiligheid en de veiligheid van iedereen in de eigen omgeving. Wellicht ten overvloede willen we daarom hierbij benadrukken dat wij de adviezen van het RIVM volledig ondersteunen en zelf ook naleven.

De verkeerde interpretaties gingen vooral over de plaats waar een dergelijke behandeling gegeven zou kunnen worden én over welke personen behandeld zouden kunnen worden.
Momenteel zijn alle massagepraktijken immers gesloten en werken veel fysiotherapiepraktijken aangepast aan de situatie.

Fysionair heeft de eigen praktijkdeuren eveneens gesloten, ondanks de wat meer genuanceerde richtlijn die de beroepsgroep van fysiotherapeuten afgelopen maandag heeft verspreid.
Vanwege de eigen patiëntenpopulatie, waarvan een groot gedeelte toch binnen de risicogroep valt, hebben wij gemeend dat het niet verantwoord zou zijn om de praktijk open te houden.

In de nieuwsbrief van 18 maart hebben we bewust achterwege gelaten om te benoemen of een dergelijke behandeling in een praktijksetting gegeven zou moeten worden.

De meeste mensen hebben immers niet alleen contacten via de praktijk. Binnen het privéleven hebben hulpverleners in het algemeen ook mensen om zich heen. Helaas kunnen ook dierbaren in de privé omgeving ineens met ziekte te maken krijgen.   
Voor heel erg veel hulpverleners houdt het behandelen niet op bij de cliënten en patiënten binnen de eigen praktijk. De therapeutische kennis wordt ook gebruikt voor partners, kinderen, familieleden en vrienden.    

In het bericht stellen we heel duidelijk dat mensen met klachten behandeld horen te worden door specialisten. De toepassing van een longentape is hooguit symptoombestrijding als de klachten niet al te ernstig zijn.
Maar stel dat één van je dierbaren ineens ziek thuis zit, en thuis moet en kán uitzieken, maar wel benauwd is? Een dergelijke longen-tape kan in zo’n geval een welkome ondersteuning zijn.

Wij moeten allemaal onze keuzes maken, en iedereen zal de eigen verantwoordelijkheid van die keuzes moeten aanvaarden. Of dat nu in een beroepsmatige setting is, of binnen het privéleven.
Of de keuzes nu gaan over al dan niet behandelen, of over de noodzakelijke hygiënemaatregelen.

Fysionair wenst iedereen toe dat een hulpmiddel zoals een COPD-tape niet nodig zal blijken. Maar de realiteit is, dat een redelijk deel van ons wel met Covid-19 te maken gaat krijgen. En in een aantal gevallen kan een tapebehandeling hopelijk helpen om de klachten milder te maken.
Afgaand op de overwegend positieve reacties die we hebben gekregen, hebben de meeste mensen dit ook op die manier geïnterpreteerd.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en vooral ook heel veel gezonde mensen in de eigen omgeving!