Medical Taping

Een revolutionaire 24 uurs behandelmethode.

De basis van deze behandelmethode is in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.
De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld bloedcirculatie, lymfe-afvoer, regelen van lichaamstemperatuur, ventilatie en darmwerking. Als spieren niet goed functioneren, kan dat een scala aan klachten en aandoeningen veroorzaken. Voortbouwend op deze gedachte, werden elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie konden ondersteunen, zonder de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.

Eind 1998 heeft Kenzo Kaze, één van de grondleggers van de Japanse tapemethode ‘Kinesiotaping’, in Europa de eerste trainingen in de toepassing van deze methode gegeven aan fysiotherapeuten. Vanaf 1999 groeide het aantal artsen en fysiotherapeuten die zich deze tapemethode eigen hadden gemaakt zeer snel.

Het gevolg hiervan was dat er steeds meer mogelijkheden werden ontdekt. Nieuwe technieken en aanvullingen uit Korea, Europa en de V.S. volgden elkaar in snel tempo op. Zo ontstonden er nieuwe behandeling mogelijkheden, zoals ‘Lymf Tapen’, ‘Cross Tapen’ en ‘Segmentaal Tapen’. Deze meer volledige behandelmethode wordt vandaag de dag aangeduid met ‘Medical Taping Concept’.

Al deze methodieken zijn in 2004 door Josya Sijmonsma voor het eerst overzichtelijk en gestructureerd samengebracht in het Medical Taping Concept Manual.