Gewrichtstherapie modules Elleboog, Pols + Hand en Schouder + Schoudergordel

De beide modules binnen dit cluster geven meer inzicht in de bewegingsketens van de bovenste extremiteit. Zoals in elk cluster, is er in beide modules veel aandacht voor specifieke gewrichtsonderzoeken, waarbij alle behandelaspecten aan de orde komen. Er worden diverse pijn dempende en mobiliserende technieken geleerd.
Na 2 dagen cursus volgt een pauze van een paar weken om ervaring op te doen. Vragen en ervaringen uit de praktijk worden besproken in de volgende 2 dagen cursus.

Module4-224
Module Elleboog, Pols + Hand

Alle gewrichten van de elleboog, de pols en de hand komen in deze module aan de orde. De pols, de hand en de vingers vormen een logische eenheid. Omdat de bewegingsmogelijkheid van radius en ulna zowel belangrijk zijn voor de pols als voor de elleboog, kan de functie van de elleboog bijna niet los gezien worden van de functie van de pols.
Er komen veel, zeer diverse, praktische onderwerpen aan de orde. Zo wordt er veel aandacht besteed aan het behandelen van tennis- en golfellebogen, maar bijvoorbeeld ook aan de behandeling van een polsganglion, een carpaal tunnelsyndroom en problemen met het zadelgewrichtje van de duim.
Wat te doen als een push-up klachten geeft in de pols? Of pijn bij werpen, knijpen of wringen?
Na het volgen van deze module zult u deze en soortgelijke klachten eenvoudig en snel kunnen oplossen.

Voorwaarden tot deelname module Elleboog, pols & Hand: kennis op het niveau van sportmassage, vergelijkbaar of hoger.

Schouder-94
Module Schouder + Schoudergordel

In deze module wordt dieper ingegaan op het onderzoek van schouder en schoudergordel en de pathologie die daarbij tevoorschijn kan komen. Er worden veel voorkomende problemen in de schouder besproken, met de bijbehorende testen om dit in de praktijk op het spoor te kunnen komen.
Om een aantal veel voorkomende schouderproblemen te kunnen begrijpen, is er binnen deze module extra aandacht en uitleg van een aantal verschillende schouderaandoeningen.

Er is extra aandacht voor:
– oorzaken van pijn bij het acromion
– problemen met de vaat-zenuwstreng;
– peesinklemmingen
– oorzaken van een (deels) pijnlijk bewegingstraject;
– laesies van de rotatorencuff;
– labrum rupturen;
– schouderinstabiliteit.

Uiteraard worden de (on)mogelijkheden om dit in de eigen praktijk te behandelen uitgebreid besproken, zowel tijdens het onderzoeksdeel als tijdens het therapiedeel.
In het therapiedeel is veel aandacht voor de beweeglijkheid van alle afzonderlijke gewrichten en mogelijkheden om bewegingsproblemen in deze gewrichten op te lossen.
In de cursus wordt duidelijk dat veel van de besproken schouder- en schoudergordel problemen samenhangen met een goede gewrichtsfunctie. Door de mobiliteit van het betrokken gewricht te optimaliseren, kunnen veel van deze problemen worden opgelost.

Voorwaarden tot deelname module Schouder & Schoudergordel: een andere Sijmoves gewrichtstherapie module al gevolgd te hebben.

De methode is direct toepasbaar in de eigen praktijk, veilig, pijnvrij en effectief!

Programma  eerste cursusdag van een module:

 • Anatomie en kennis van de gewrichten;
 • Veel testmogelijkheden van o.a. ligamenten;
 • Specifiek gewrichtsonderzoek;
 • Interpretatie van alle onderzoeksgegevens;
 • Bewegingsleer intra-articulaire bewegingen;
 • Indicaties en contra-indicaties.

Programma tweede cursusdag van een module:

 • Korte herhaling belangrijke punten dag 1;
 • Behandeling bij pijnlijke bewegingsbeperking;
 • Sijmoves a-specifiek, mobiliserende handgrepen;
 • Sijmoves specifiek, mobiliserende handgrepen;
 • Pijndemping door tracties en translaties.

Overige informatie
Accreditatie:
NGS 12 punten per module, dus 24 in totaal
Cursusduur: 2 x 2 dagen
Cursustijden: aanvang 09:00 einde tussen 16.00 en 17.00 uur
Inclusief: koffie/thee, cursusboek, Sijmoves certificaat en materiaal.
Helpdesk: Heeft u nu nog vragen of na deelname aan de cursus kunt u mailen aan info@fysionair.nl

Toetsing: Er wordt geen toets afgenomen

Kosten: € 325,-/module
Bij inschrijving van meerdere modules zijn de kosten € 297,50/module

Advies: Draag kleding en schoeisel die snel aan- en uit te trekken zijn, neem een badlaken mee en een flacon desinfectans om tussendoor uw handen te reinigen.

Hieronder kunt u zich inschrijven, maar dat kan natuurlijk ook bij de organisatoren, Lopharm in EmmenOpleidingsinstituut  Libosan, Meersport in Capelle a/d IJssel.

 

Cursusdata
Datum Plaats Organisator Aanmelden
Elleboog 14-15 aug. 2020 Capelle aan den IJssel Fysionair inschrijven
Elleboog 4-5 sept. 2020 Kampen Fysionair inschrijven
Schouder 30-31 okt. 2020 Kampen Fysionair inschrijven
Elleboog 20-21 nov 2020 Ede Fysionair inschrijven
Schouder 11 en 12 dec. 2020 Capelle aan den IJssel Fysionair inschrijven