Gewrichtstherapie modules Knie en Enkel & Voet

De beide modules in dit cluster sluiten perfect op elkaar aan, vanwege de wisselwerking binnen de bewegingsketen.
Binnen elke afzonderlijke module is er veel aandacht voor specifieke gewrichtsonderzoeken, waarbij alle behandelaspecten aan de orde komen. Er worden diverse pijn dempende en mobiliserende technieken geleerd.
Na 2 dagen cursus volgt een pauze van een paar weken om ervaring op te doen. Vragen en ervaringen uit de praktijk worden besproken in de volgende 2 dagen cursus.

Module Knie

Het tibio-femorale gewricht en het patello-femorale gewricht worden behandeld in twee dagen.
De mogelijkheden om meniscusproblemen en ligamentaire problemen op te sporen en vast te stellen worden fors uitgebreid. Er komen veel mogelijkheden aan de orde om pijndempende handgrepen en mobiliserende technieken in de praktijk toe te passen.

Module Enkel & Voet

In deze module komen alle afzonderlijke gewrichten in de enkel en voet aan de orde, bovendien het proximale tibio-fibulairegewricht.
Het proximale tibio-fibulaire gewricht is niet betrokken bij de kniebewegingen, maar speelt een belangrijke rol bij bewegingen in het bovenste spronggewricht. Dit wordt regelmatig niet opgemerkt als er problemen zijn bij de voetafwikkeling, bijvoorbeeld na een enkeldistorsie.
De methode is direct toepasbaar in de eigen praktijk, veilig, pijnvrij en effectief!

Eerste cursusdag van een module
 • Anatomie en kennis van de gewrichten;
 • Veel testmogelijkheden van o.a. ligamenten;
 • Specifiek gewrichtsonderzoek;
 • Interpretatie van alle onderzoeksgegevens;
 • Bewegingsleer intra-articulaire bewegingen;
 • Indicaties en contra-indicaties voor Sijmoves®.
Tweede cursusdag van een module
 • Korte herhaling belangrijke punten dag 1;
 • Behandeling bij pijnlijke bewegingsbeperking;
 • Sijmoves a-specifiek, mobiliserende handgrepen;
 • Sijmoves specifiek, mobiliserende handgrepen;
 • Pijndemping door tracties en translaties.
 • Overige informatie

Accreditatie:  NGS 12 punten per module, dus 24 punten totaal
                             KTNO onder K10105( module Knie) en K10106( module Enkel&Voet)
Cursusduur: 2 x 2 dagen
Cursustijden: aanvang 09:00 einde tussen 16.00 en 17.00 uur
Inclusief: koffie/thee en een lunch, cursusboek, Sijmoves certificaat en materiaal; (N.B. Stars massage verzorgt geen lunch)
Voorwaarde: kennis op het niveau van sportmassage/vergelijkbaar of hoger;
Toetsing: Er wordt geen toets afgenomen
Kosten: € 585,- (N.B. Stars Massageschool berekent hierover 21 % BTW) 

Heeft u één van deze modules al gevolgd?

of wilt u er slechts 1 volgen, kunt u dit aangeven bij opmerkingen. De kosten van een losse module zijn € 325,-

Advies:
Draag kleding en schoeisel die snel aan- en uit te trekken zijn, neem een badlaken mee en een flacon desinfectans om tussendoor uw handen te reinigen.

Hieronder kunt u zich inschrijven, maar dat kan natuurlijk ook bij de organisatoren, Lopharm in EmmenOpleidingsinstituut  Libosan in Houten, Stars Massageschool in Almelo, Meersport in Capelle a/d IJssel.

De eerst genoemde data betreft de module Elleboog Pols & Hand de als tweede genoemde betreft de module Schouder & Schoudergordel

Cursusdata
Datum Plaats Organisator Aanmelden
Enkel & Voet 11+12 jan 2019 Houten Libosan inschrijven
Enkel&voet 15+16 mrt. 2019 Capelle a.d. IJssel Meersport inschrijven
Knie 12 + 13 april 2019 Enkel&voet 24+25 mei Almelo Starts massageschool inschrijven
Knie 1+2 nov. + Enkel&Voet 29+30nov. 2019 Ede Libosan inschrijven