Instroomniveau en einddoel

Instroom niveau
De Sijmoves®-Gewrichtstherapie cursussen sluiten aan bij het opleidingsniveau van de betreffende doelgroepen: Sport(zorg)masseur en massagetherapeuten.

Vanuit het instroomniveau wordt de kennis over het gewricht opgebouwd naar het niveau wat noodzakelijk is voor een goed begrip en een juiste uitvoering. Omdat iedere module over een klein deelgebied gaat, kan de kennis over dat specifieke deelgebied inderdaad binnen beperkte tijd op een hoogniveau komen.
Kennis is belangrijk, maar zeker ook de vaardigheden die horen bij een goede uitvoering van diagnostiek en behandeling. De Sijmoves® cursussen zijn daarom zeer praktijkgericht.
Op de Sijmoves®-Gewrichtstherapie cursussen worden extra vaardigheden geleerd om gewrichten pijnvrij, veilig en effectiefte kunnen behandelen.

Einddoel
Het einddoel van iedere Sijmoves®-Gewrichtstherapie module is, om de kennis en de vaardigheden van iedere cursist op het niveau te krijgen wat nodig is om de behandeling in de praktijk veilig en verantwoord te kunnen uitvoeren.

Sijmoves® voor veilige, pijnvrije en effectieve gewrichtstherapie! sijmoves mannetje