Sijmoves Gewrichtstherapeut

Vanaf juli 2019 zullen alle modules die kunnen leiden tot de titel tot Sijmoves® Gewrichtstherapeut te volgen zijn.
Alle afzonderlijke modules zijn geaccrediteerd bij de NGS.
Na het volgen van alle modules, zal Fysionair voor de geïnteresseerden een toetsingsmoment organiseren. Als de toetsing een positief resultaat heeft, geeft Fysionair aan de deelnemer het recht om de titel ‘Sijmoves® Gewrichtstherapeut’ te voeren.
Natuurlijk blijft het een keuze van de individuele cursist of de hele opleiding tot Sijmoves®- Gewrichtstherapeut gevolgd wordt. Het zal altijd mogelijk blijven om alleen die modules te volgen waar een cursist belangstelling voor heeft. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat om deel te kunnen nemen aan de modules ‘Schouder & Schoudergordel’ en ‘Wervelkolom & Thorax’, al minimaal één andere module Gewrichtstherapie moet zijn gevolgd.
Het beantwoordt volledig aan het motto van Fysionair:
Veilig, pijnvrij en effectief behandelen, op een zo efficiënt mogelijke manier!