CORONA maatregelen

Fysionair voorbereid op Corona
Voor de fysiotherapiepraktijken was er op 30 april eindelijk groen licht: we mogen weer.

De herstart van de praktijken houdt wel in, dat we aan een aantal strenge voorwaarden moeten voldoen. Die voorwaarden hebben betrekking op de personen, de ruimte, de materialen en de hygiëne maatregelen.

In onze praktijk zal er veel zijn zoals u van ons gewend bent, maar een aantal dingen is aangepast aan het Corona protocol van zowel het RIVM als het genootschap voor fysiotherapie. Hieronder wordt uitgelegd wat u in onze praktijk kunt verwachten.
Ook van de cliënten wordt het een en ander verwacht om weer verantwoord te kunnen starten met de behandelingen. Leest u alstublieft in ieder geval de aandachtspunten die opgenoemd zijn bij ‘cliënt’ vóórdat u naar de praktijk komt.

Algemeen

Natuurlijk geldt het Corona gedrag zoals u ondertussen gewend bent:

 • Handen schudden is voorlopig uit den boze;
 • Voor hoesten en niezen gebruikt u uw elleboog;
 • U gebruikt papieren zakdoekjes die na éénmalig gebruik worden weggegooid;
 • U wast regelmatig grondig uw handen.

Cliënt

 • Bij klachten die kunnen duiden op een Corona infectie, zelfs als het milde klachten betreft, overlegt u telefonisch of de behandeling doorgang kan vinden. Als u huisgenoten heeft met (milde)klachten die kunnen duiden op een Corona infectie moet u eveneens telefonisch vooraf overleggen of de behandeling door kan gaan.
 • Heeft u in de laatste 24 uur verhoging gehad, of heeft u huisgenoten die de laatste 24 uur verhoging hebben gehad, dan kan de behandeling niet doorgaan. U moet zich in dat geval telefonisch afmelden.
 • Voor een behandeling mag alleen degene die de behandelafspraak heeft, binnenkomen.
 • Bij binnenkomst zal aan u gevraagd worden om uw handen te desinfecteren.
 • Papieren handdoeken en zakdoekjes gooit u in de afvalbak die in de praktijk staat.
 • In de praktijk raakt u zo min mogelijk deurkrukken, stoelen of tafeloppervlaktes aan.
 • Voorlopig moet u een eigen handdoek(-en) meenemen naar de behandeling.
 • U kunt geen gebruik maken van de wachtruimte. Bij de planning wordt daar rekening mee gehouden. We willen dus graag dat u zo stipt mogelijk op de afgesproken tijd bij de praktijk bent.
 • Bij voorkeur zorgt u ervoor dat u thuis van uw eigen toilet gebruik maakt.
 • Als toiletgebruik onvermijdelijk is, dan kan dat natuurlijk.  Alle contactoppervlakten zijn gedesinfecteerd vóór uw afspraak, maar moeten  na toiletgebruik opnieuw worden gedesinfecteerd. 

Ruimte

 • Er is voorlopig geen wachtruimte.
 • Alles wat niet strikt noodzakelijk is voor de behandeling, is verwijderd uit de behandelruimte.
 • De behandelruimte wordt permanent geventileerd, waardoor er iets meer achtergrondgeluid is dan u gewend bent.

Behandelaar

 • Als de behandelaar klachten heeft die mogelijk kunnen wijzen op een Corona infectie, wordt uw behandeling geannuleerd. De behandeling kan in dat geval pas weer doorgang vinden als dit verantwoord mogelijk lijkt.
 • De behandelaar gebruikt mondkapjes, gezichtsbescherming en handschoenen. Dit is bedoeld om zowel de cliënt als de behandelaar voor eventuele overdracht van het virus te beschermen.

Laten we goed voor elkaar blijven zorgen! Tot ziens bij Fysionair.