Betaling en zorgverzekering

De administratieve last die zorgverzekeraars aan fysiotherapeuten opleggen is de laatste jaren gigantisch geworden. Daarbij kan gedacht worden aan oeverloze vragenlijsten die op geen enkele manier bijdragen aan de kwaliteit van de behandeling. De kwaliteit van de administratie is belangrijker geworden dan de kwaliteit van de behandeling.

Mede vanwege die reden heeft Fysionair een aantal jaren terug besloten om geen contracten met zorgverzekeraars meer af te sluiten. Alleen op deze manier kan de volledige aandacht weer gaan naar datgene waar wij graag de volledige aandacht aan willen geven, en dat is een zo goed mogelijke behandeling in de praktijk.

De nota van de behandeling wordt u toegestuurd en betaalt u aan ons. U kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Of, en hoeveel, uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van uw polis.

Voor het indienen van de nota bij uw zorgverzekeraar zijn er verschillende situaties:

  1. U heeft geen aanvullende ziektekostenverzekering. Fysiotherapie zit niet meer in het basispakket, u moet de nota dus zelf voldoen.
  2. U heeft wel een aanvullende verzekering, maar u heeft een zogenaamde ‘natura polis’ afgesloten. Meestal is in deze polis een bepaling opgenomen dat de zorgverzekeraar alleen behandelingen vergoedt bij door de zorgverzekeraar aangewezen behandelaars.
  3. U heeft een aanvullende verzekering en dit is een zogenaamde ‘restitutie polis’. Maar let op: niet alle restitutie verzekeringen vergoeden alles van niet gecontracteerde behandelaars. Wettelijk is bepaald dat u minimaal 70% vergoed krijgt. Er zijn echter zorgverzekeraars die het niet genoeg vinden als de fysiotherapeut geregistreerd staat in het BIG-register.
    Sommige zorgverzekeraars, bijvoorbeeld de O.N.V.Z. en Delta Lloyd vergoeden echter vrijwel volledig als er redelijke vergoedingen gevraagd worden.
  4. U heeft een chronische aandoening die WEL wordt vergoed vanuit het basispakket. De eerste 20 behandelingen drukken echter op uw aanvullende verzekering en daarvoor geldt dus een van de bovenstaande situaties. Alle vervolgbehandelingen worden vergoed vanuit het basispakket, maar ook hier geldt het verschil tussen de ‘natura’ en de ‘restitutie’ polis.

Fysionair adviseert een restitutiepolis bij een goede zorgverzekeraar zoals O.N.V.Z en Delta Lloyd. Dit zijn voorbeelden van zorgverzekeraars die nog steeds volledige keuzevrijheid garanderen bij het kiezen van uw arts, ziekenhuis of therapeut.