Manuele Therapie volgens Mulligan

Brian Mulligan is een Nieuw-Zeelandse manueel therapeut die een zeer veilige, effectieve en pijnvrije methode heeft ontwikkeld voor het mobiliseren van gewrichten.

De Mulligan methode wordt veel voorzichtiger uitgevoerd dan het zogenaamde ‘kraken’. Op elk moment wordt de reactie van de cliënt meegenomen in de behandeling. Mocht er toch pijn ontstaan tijdens een manipulatie, dan is er voldoende tijd voor de cliënt om te waarschuwen en wordt de behandeling daar onmiddellijk op aangepast.

De gedachte achter deze behandeling is dat er door overbelasting of een ongelukje of zelfs door stoten of vallen, een kleine verschuiving binnen het gewricht kan optreden. Als de behandelaar op een subtiele manier probeert om deze verschuiving weer teniet te doen, zal de cliënt onmiddellijk ervaren dat hij of zij weer makkelijker kan bewegen en dat de pijn tijdens beweging is afgenomen of zelfs verdwenen.

Josya Sijmonsma heeft de Mulligan opleiding gevolgd in 2003 en is sindsdien fervent aanhanger van deze methode. Medical Taping en Mulligan vullen elkaar in de praktijk prachtig aan en met deze combinatie komt het vaak voor dat zelfs langer bestaande bewegingsklachten binnen één behandeling verdwenen zijn.